Zaprzyjaźnione strony

Pracownia Terapii i Rozwoju Psychologicznego i Logopedycznego

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Białymstoku

DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku