Zaprzyjaźnione strony

Pracownia Terapii i Rozwoju Psychologicznego i Logopedycznego

Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Białymstoku

DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach