W cyklu przykłady rozwiązań, zamieszczamy algorytm w języku javascript do obliczania krokowo rozwinięcia dziesiętnego liczby PI.

function bi(n, b) {
 return new jsbn.BigInteger(n.toString(), b ? b : 10);
};
var one = bi(1),
 two = bi(2),
 three = bi(3),
 four = bi(4),
 seven = bi(7),
 ten = bi(10);

function calcPi() {
 var q = bi(1),
  r = bi(0),
  t = bi(1),
  k = bi(1),
  n = bi(3),
  l = bi(3);
 var digit = 0,
  firstrun = 1;
 var p = document.getElementById('pi');

 function output(s) {
  p.appendChild(document.createTextNode(s));
 }

 function continueCalcPi(q, r, t, k, n, l) {
  while (true) {
   if (q.multiply(four).add(r).subtract(t).compareTo(n.multiply(t)) < 0) {
    output(n.toString());
    if (digit == 0 && firstrun == 1) {
     output('.');
     firstrun = 0;
    };
    digit = (digit + 1) % 256;
    var nr = (r.subtract(n.multiply(t))).multiply(ten);
    n = (q.multiply(three).add(r)).multiply(ten).divide(t).subtract(n.multiply(ten));
    q = q.multiply(ten);
    r = nr;
    if (digit % 8 == 0) {
     output(' ');
     return setTimeout(function() {
      continueCalcPi(q, r, t, k, n, l);
     }, 1);
    };
   } else {
    var nr = q.shiftLeft(1).add(r).multiply(l);
    var nn = q.multiply(k).multiply(seven).add(two).add(r.multiply(l)).divide(t.multiply(l));
    q = q.multiply(k);
    t = t.multiply(l);
    l = l.add(two);
    k = k.add(one);
    n = nn;
    r = nr;
   }
  }
 }
 continueCalcPi(q, r, t, k, n, l);
}
calcPi();

Tutaj można zobaczyć przykładową implementację tego algorytmu.