Hasła jednorazowe (OTP)

Hasło jednorazowe (OTP) to hasło, które jest ważne tylko dla jednej sesji logowania, transakcji na komputerze lub urządzeniu cyfrowym. Obecnie OTP są używane w prawie wszystkich usługach, takich jak bankowość internetowa, transakcje online itp. Zazwyczaj są to kombinacja 4 lub 6 cyfr lub 6-cyfrowej alfanumerycznej.

Jednym z wielu algorytmów stosowanych do generowania haseł jednorazowych jest synchronizacja czasowa. Hasło jednorazowe tzw. TOTP ( z ang. time-based one time password) jest wyliczane w oparciu o pewną wartość losową stałą dla danego użytkownika oraz aktualny czas GMT.
Kluczowa jest tutaj synchronizacja czasowa gdyż zarówno użytkownik jak i serwer muszą wyliczać aktualną wartość hasła, znając wartość stałą dla użytkownika.

Zapraszamy do skorzystania z naszego narzędzia do hasło OTP dostępnego
tutaj. Narzędzie to nie wysyła na nasz serwer żadnych danych. Generowanie odbywa się w przeglądarce po Państwa stronie.